ACHILLES Group s.r.o. - Archeologický výskum rýchlo a spoľahlivo ›› O nás
ACHILLES Group s.r.o.
úvod  |   o nás  |   archív  |   pre stavebníkov  |   výskumy  |   kontakt

O nás

     

Naším poslaním je ochrana, záchrana, dokumentácia a výskum archeologických, stavebných a iných historických pamiatok. Sme prvá súkromná archeologická spoločnosť založená a vedená profesionálnymi archeológmi, a tak dokážeme kvalifikovaným a efektívnym prístupom pomáhať klientom pri riešení ich problémov. Chceli by sme Vám preto ponúknuť naše služby pri realizácii archeologických výskumov vyplývajúcich z ustanovení § 36 a nasl. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení. Archeologický výskum realizujeme rýchlo a spoľahlivo po celom území Slovenskej republiky v kooperácii so stavebníkom pred začatím stavby alebo aj v prípade, že už stavba prebieha – prispôsobíme sa Vaším časovým podmienkam. Ponúkame Vám tiež svoje odborné poradenstvo a vypracovanie prípravného projektu k archeologickému výskumu pre Váš stavebný zámer (napr. inžinierske siete, cestné komunikácie a iné). Pre Vaše potreby sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni.

Spoločnosť ACHILLES Group s. r. o. vznikla v septembri 2009 a následne získala oprávnenie Ministerstva kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu. Odborným garantom a hlavným archeológom s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum je v našej spoločnosti Mgr. Roman Kos, ktorý má za sebou desiatky archeologických výskumov po celom Slovensku (napr. Veľká Čalomija – NKP Pustý kostol, Žilina – polyfunkčný objekt v MPR, Sucháň – kostol ECAV, Spišský Štvrtok – cisterciánsky kláštor, Brhlovce – kaštieľ, Malacky – kaštieľ, Galanta – sídlisko zo strednej doby bronzovej, Bíňa – rotunda). V našom stálom tíme sú archeológovia s niekoľkoročnými skúsenosťami na archeologických výskumoch doma i v zahraničí (Anglicko, Írsko, Francúzsko, Nemecko), okrem toho externe spolupracujeme s niekoľkými ďalšími pracovníkmi s archeologickými, antropologickými, geodetickými, konzervátorskými a reštaurátorskými skúsenosťami.

 
© 2009 – 2021 ACHILLES Group s.r.o.