ACHILLES Group s.r.o. - Archeologický výskum rýchlo a spoľahlivo
ACHILLES Group s.r.o.
úvod  |   o nás  |   archív  |   pre stavebníkov  |   výskumy  |   kontakt

Vitajte                                         Deutsch Deutsch Version    English English version

     

Sme radi, že Vás môžeme privítať na stránkach súkromnej archeologickej spoločnosti ACHILLES Group s.r.o. Našou prioritou je poskytnúť Vám na profesionálnej úrovni nasledovné služby v oblasti archeológie:

 • odborné konzultácie, poradenstvo a manažment v oblasti archeologického výskumu
 • realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu predpísaného KPÚ
 • archeologický výskum formou sledovania výkopových prác na stavbe
 • archeologický dohľad počas realizácie stavby
 • výskum, dokumentácia a ochrana archeologických, stavebných a iných historických pamiatok
 • odborná príprava a manažment ostatných typov pamiatkových výskumov
 • odborné poradenstvo v oblasti ochrany pamiatok
 • vypracovanie prípravného projektu k archeologickému výskumu pre konkrétny stavebný zámer
 • vyhodnotenie pravdepodobnosti výskytu archeologických situácií na mieste plánovanej výstavby
 • vykonávanie odborných obhliadok archeologických nálezov
 • vypracovanie kvalitných, moderných a odborných výskumných dokumentácií
 • odborné chemické ošetrenie, spracovanie a konzervácia archeologických nálezov
 • organizovanie odborných kurzov, exkurzií, seminárov a školení v oblasti archeológie
 • vydavateľská činnosť v oblasti archeológie
 • organizácia dní otvorených dverí na prebiehajúcich atraktívnych archeologických výskumoch
 • prezentácia archeologických nálezov a výsledkov pri slávnostnom otvorení skúmaného objektu
 • bezplatná prezentácia investorskej firmy počas spravodajstva o zaujímavých nálezoch a výsledkoch archeologického výskumu v médiách (tlač, rozhlas, internet, TV)

V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa našich služieb v oblasti archeológie nás prosím kontaktujte.

 
free counter © 2009 – 2021 ACHILLES Group s.r.o.